اگر پروژه‌ای برای ترجمه، بومی‌سازی وب سایت یا اپ، تولید محتوا و بازاریابی محتوا و کارهایی از این دست داشتید می‌توانید با استفاده از فرم زیر با من در ارتباط باشید...